Mediacja jako kompetencja obywatelska

 • Bezpłatne szkolenia dla organizacji pozarządowych i samorządów lokalnych
 • Bezpłatne mediacje na rzecz społeczności lokalnych
 • Konsultacje 
 • Edukacja

Prowadzenie konsultacji społecznych, planowanie i organizowanie akcji na rzecz społeczności lokalnej, czyli codzienna praca liderów lokalnych i aktywistów, zrzeszonych w organizacjach pozarządowych oraz urzędników, zajmujących się projektami partycypacyjnymi, wymaga zrozumienia mechanizmów społeczeństwa obywatelskiego, ale również istoty sporów i metod ich rozwiązywania. Stąd pomysł Stowarzyszenia Mediatorów Pactus na realizację projektu promującego mediacje, sfinansowanego w całości przez Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Po co mediacja społecznikom i urzędnikom?

Reprezentowanie interesów społeczności lokalnej wymaga rozbudowanych umiejętności komunikacyjnych i negocjacyjnych. Niestety, stając naprzeciw władzy w obronie własnych interesów łatwo wejść w obszar konfrontacji i walki. Wtedy trudno o wykorzystanie potencjału dialogu społecznego.

Z mediacji warto skorzystać, gdy stereotypy, negatywne nastawienie lub emocje stron utrudniają komunikację i obniżają jej jakość, blokując możliwość porozumienia. Również w przypadkach, kiedy istnieje poważna rozbieżność dotycząca faktów, a strony uznają, że ich interesy są sprzeczne lub gdy dzieli je różnica wartości.

Mediacja może też znaleźć zastosowanie we wszystkich obszarach działania władz publicznych, jako metoda postępowania służąca wypracowaniu wspólnego stanowiska i rozwiązywaniu konfliktów.

Celem projektu jest zwiększenie umiejętności prowadzenia dialogu przez urzędników i liderów lokalnych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych oraz zwiększenie kompetencji już działających mediatorów w celu zaangażowania ich w działania na rzecz społeczeństwa obywatelskiego.

Projekt skierowany jest dla osób, działających na terenie województwa łódzkiego.

Nasze działania obejmują:

 • bezpłatne mediacje na rzecz społeczności lokalnych,
 • konsultacje w sprawach sporów, konfliktów,
 • wspieranie konsultacji społecznych,
 • spotkania promujące mediację,
 • szkolenia z mediacji,
 • wparcie psychologiczne, prawne i superwizje dla mediatorów,
 • mediacje online.

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych i instytucji angażujących się w procesy partycypacji społecznej, reprezentantów nieformalnych grup mieszkańców, aktywistów a także urzędników administracji samorządowej, zajmującej się szeroko rozumianą partycypacją, realizacją konsultacji społecznych, bezpośrednio pracujący z mieszkańcami oraz mediatorów działających w ośrodkach mediacyjnych prowadzonych przez organizacje pozarządowe i zawodowe na terenie województwa łódzkiego.

Zapraszamy do kontaktu:

mediacje@pactus.pl

Osoby do kontaktu:
Marzena Korzeniewska 603 414 866
Magda Morawska 601 806 669