Mediacje rozwodowe

Rozwód to jedno z najtrudniejszych doświadczeń. Mediacje rozwodowe pomagają wypracować takie porozumienie między rozstającymi się małżonkami, które pozwoli zachować najwięcej z więzi i relacji rodzinnych.

Jest to szczególnie ważne, gdy w rodzinie są małoletnie dzieci, wymagające w tym czasie szczególnej ochrony i uwagi. Rozwaga i rodzicielska mądrość jest bardzo potrzebna, a emocje towarzyszące rozwodowi mogą mieć destrukcyjny wpływ na poszukiwania dobrego rozwiązania.

W mediacji rozwodowej szczególnie zwracamy uwagę na „złe emocje” i pomagamy tak, aby nie miały one wpływu na wynik ugody.

 

 

Cel mediacji rozwodowej?

Mediacje rozwodowe najlepiej sprawdzają się, zanim jeszcze małżonkowie skierują wniosek rozwodowy do sądu, mogą jednak mieć miejsce nawet już w czasie sprawy przed sądem.

Celem mediacji rozwodowej jest wypracowanie tzw. ugody rozwodowej, która zostanie przekazana sądowi do zatwierdzenia. Ułatwi to przeprowadzenie rozwodu w sądzie, bowiem unikamy długotrwałych postępowań dowodowych. Rola sądu ogranicza się do sprawdzenia czy ugoda jest zgodna z przepisami prawa i nie narusza poczucia sprawiedliwości społecznej.

 

W ugodzie rozwodowej zamieszczane są ustalenia:

  • dotyczące orzekania (lub nie) o winie za rozpad związku małżeńskiego,
  • związane z uregulowaniem sytuacji małoletnich dzieci (piecza, kontakty, alimenty),
  • dodatkowo, na wniosek osób rozwodzących się, jest możliwość zawarcia w ugodzie porozumień dotyczących kwestii majątkowych, w tym rozliczeń finansowych.

 

Jeśli chcesz skorzystać z naszej pomocy, skontaktuj się z nami