Anna Kabacińska

Prowadzi mediacje:

  • cywilne,
  • rodzinne,
  • rówieśnicze,
  • oświatowe.

 Zawód: psycholog.

Telefon: 603 414 866

e-mail: mediator@pactus.pl