Program Szkolenia z Mediacji Gospodarczych

I. Możliwości wykorzystania mediacji w sporach gospodarczych.

– rodzaje sporów gospodarczych.

II. Regulacje prawne instytucji mediacji w sprawach gospodarczych w Polsce.

III. Zarządzanie konfliktem w firmie.

– wybór optymalnej drogi rozwiązania, bądź rozstrzygnięcia sporu.

IV. Negocjacje w sporach gospodarczych.

– style negocjacyjne
– emocje w negocjacjach, i jak sobie z nimi radzić?
– warsztat negocjatora
– rola mediatora w negocjacjach stron.

V. Mediacja w sporach gospodarczych.

– etapy
– rola mediatora
– techniki mediacyjne.

VI. Impas w mediacji – jak sobie z nim radzić?

V. Udział pełnomocników stron w mediacji.

VI. „Co-mediacja” – zasady pracy z drugim mediatorem.