Jak pracować w ko-mediacji i rozwijać warsztat mediatora?

Ko-mediacja, z którą chcemy eksperymentować, wbrew pozorom jest całkiem znana i zapewne większość mediatorów o niej słyszała, a niektórzy nawet praktykowali. Co zatem skłoniło nas to wpisania ko-mediacji jako głównego działania w projekcie „Mosty w mediacji. Katalog dobrych praktyk”?

Otóż, Stowarzyszenie Mediatorów Pactus od początków swojego istnienia propagowało korzystanie z ko-mediacji wśród mediatorów. W ko-mediacji dostrzegamy potencjał znajdowania trafnych odpowiedzi na różnorodny i nieprzewidywalny świat konfliktów. Poprzez ko-mediację mediatorzy dostosowują się do potrzeb skonfliktowanych stron, a nie odwrotnie. To na pewno sprzyja procesowi wypracowywania porozumienia, korzystnego i akceptowanego przez wszystkie strony konfliktu.

Mając to na uwadze, chcemy wypracować katalog dobrych praktyk w ko-mediacji, rozumianej jako typ mediacji spersonalizowanej, szytej na miarę potrzeb stron i specyfiki ich konfliktu.

W tym celu chcemy zaprosić Was, mediatorów, do uczestnictwa w swoistym eksperymencie prowadzenia mediacji z udziałem dwóch (a może i większej liczby) mediatorów. Już teraz cieszymy się na widok, zgodnie i kreatywnie, współpracujących ze sobą mediacyjnych osobowości.

Od września tego roku pracowaliśmy nad naszym programem i mamy już jego podstawy. Teraz przyszedł czas, aby go przedstawić i zaprosić Was, mediatorów do uczestnictwa w ko-mediacyjnym eksperymencie. Zamiarem, jaki nam towarzyszy, jest skonsolidowanie różnorodnych środowisk mediacyjnych, tak aby dostrzegły, nie tylko możliwość współpracy, ale niejako konieczność podjęcia takich działań. Mając za sobą ko-mediacyjne doświadczenia chcemy przekonać pragnących się rozwijać mediatorów, do korzyści, jakie taka współpraca przynosi. I nie mamy tu na myśli, tylko ukończonych ugodą mediacji, ale właśnie zawodowy rozwój samych mediatorów. Żadna przeczytana książka, żadne webinaria i seminaria nie zastąpią osobistego udziału w mediacji z drugim mediatorem i poznawania warsztatu reprezentanta innej profesji niż własna. A dopóki nie powstaną jednolite studia mediacyjne, dopóty mediatorzy na taką współpracę będą skazani.

Drodzy mediatorzy, dajcie sobie szansę uczestnictwa w tej zawodowej przygodzie i zapisujcie się do naszego projektu. Zapewniamy szkolenia podnoszące wasze zawodowe umiejętności, uczestnictwo w prowadzeniu ko-mediacji, poznawanie różnorodnych podejść w mediacji, poszerzanie mediacyjnych horyzontów i wymianę doświadczeń. Jako wartość dodaną możecie przyjąć działanie w atmosferze życzliwości, wspieraną przez dobry humor i otwartość na drugiego człowieka.

Zapisy do uczestniczenia w projekcie „Mosty w mediacji. Katalog dobrych praktyk.” prowadzimy poprzez ten link: https://blank-template-1-18966.grwebsite.pl/

A tutaj możecie przeczytać nasze artykuły o ko-mediacji i projekcie „Mosty w mediacji”

Dlaczego warto promować ko-mediację?