Szkolenia dla firm, organizacji i instytucji

Lata praktyki mediacyjnej wyposażyło nas w wiedzę i umiejętności diagnozowania konkretnej sytuacji konfliktowej i doboru optymalnej drogi rozwiązania. Wiemy też jak zapobiegać konfliktom      a jeśli już się pojawią, nie doprowadzić do ich eskalacji. To wszystko chcemy przekazywać w ciekawej, warsztatowej formie.

Rozwiązania dla sytuacji spornych i konfliktów w organizacji oraz jej otoczeniu.

Warsztaty.

 

Dla kogo przeznaczone są warsztaty:
1. Kadra menedżerska.
2. Pracownicy działów personalnych.
3. Pracownicy zajmujący się kontaktami z klientem, doradcy.

Cel warsztatów:
1. Wykształcenie umiejętności identyfikacji sytuacji konfliktowej oraz formułowania racjonalnego opisu konfliktu.
2. Zrozumienie różnic między podejściem negocjacyjnym, a mediacyjnym w rozwiązywaniu sporów.
3. Określenie sposobu rozwiązania konfliktu.
4. Wzbogacenie kompetencji pracowników w zakresie wpływu na sytuację konfliktową tak by strony mogły same rozwiązywać konflikt potrafiąc zachować bezstronność i neutralność.

Metoda prowadzenia warsztatów:
Poszczególne moduły szkoleniowe podzielone są na część wykładową oraz ćwiczenia warsztatowe. Podstawową częścią każdego modułu jest udział uczestników w konkretnym zadaniu i późniejszą analizę tego udziału.

Osoby prowadzące: Marzena Korzeniewska, Anna Fonferko, Agnieszka Grzesiek, Kamil Duszak, Paweł Glonek.

Po zakończeniu warsztatów jest możliwość odbywania indywidualnych konsultacji mających na celu analizę konkretnych sytuacji, z jakimi będzie miał do czynienia uczestnik szkolenia oraz stworzenie planu rozwiązania tych sytuacji.