Znajdujemy rozwiązania satysfakcjonujące obie strony

Nasze projekty

Mediacyjne konteksty

W POSZUKIWANIU MEDIACYJNYCH KONTEKSTÓW Zapraszamy do poznania naszego nowego projektu, w ramach którego w nieoczywistych zdarzeniach i miejscach, będziemy poszukiwać wartości, które niesie ze sobą mediacja jako idea, ale odkryjemy w nich także mediację jako metodę dobrego rozwiązania najtrudniejszych sytuacji,… | Więcej

Ogarnij Rozwód

  To nasza oferta kompleksowego wsparcia dla osób przeżywających rozpad związku małżeńskiego lub związku nieformalnego, partnerskiego. Pomagamy zakończyć związek, zadbać o dobro dzieci, wypracować porozumienie w ważnych kwestiach. Uniknąć długotrwałej procedury sądowej. Powrócić do równowagi.       Ogarnij rozwód… | Więcej

Skorzystaj z mediacji w firmie

Prowadzenie własnej niedużej firmy czy zarządzanie w ogromnej korporacji zawsze wymaga zapanowania nad wieloma czynnikami. Jako że spory i konflikty są stałym elementem w funkcjonowaniu każdej organizacji, właściciel czy menedżer w firmie musi podejmować odpowiednie działania, by przygotować się na… | Więcej

Poradnia Pozasądowego Rozwiązywania Konfliktów

To nasz najstarszy projekt. Jego głównym założeniem jest optymalne połączenie poradnictwa prawnego i psychologicznego z mediacją. Od 10 lat udaje nam się połączyć te trzy obszary wsparcia w jedno optymalne dla danej osoby, czy grupy osób działanie. Doświadczenia z Poradni… | Więcej

Zostań mediatorem

Od szesnastu lat uczymy zawodu mediatora. Przyszłym mediatorom przekazujemy wypracowane przez nas praktyczne umiejętności prowadzenia postępowań mediacyjnych zgodnie ze standardami szkolenia mediatorów i kodeksem etyki mediatora.

Szkolenia dla biznesu

Lata praktyki mediacyjnej wyposażyło nas w wiedzę i umiejętności diagnozowania konkretnej sytuacji konfliktowej i doboru optymalnej drogi rozwiązania. Wiemy też jak zapobiegać konfliktom a jeśli już się pojawią nie doprowadzić do ich eskalacji. To wszystko chcemy przekazywać w ciekawej warsztatowej… | Więcej