Szkolenia dla mediatorów

Szkolenie Podstawowe z Mediacji

40 godzin szkoleniowych

Szkolenie podstawowe z mediacji ma zapewnić przyszłym mediatorom podstawową wiedzę na temat mediacji oraz nauczyć podstaw warsztatu mediatora. Naszą ofertę kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych mediacją.

Program szkolenia jest zgodny ze standardami szkolenia mediatorów, rekomendowanymi przez Społeczną Radę ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości (Rada ADR), z dnia 23 marca 2023 r.,

 

W programie szkolenia znajdują się takie zagadnienia, jak:
· Komunikacja
· Psychologia konfliktu
· Mediacja
· Aspekty prawne prowadzenia mediacji
· Warsztat – oparty na symulacjach konkretnych przypadków.

Materiały szkoleniowe

Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe w formie skryptu i wyczerpującą bibliografię oraz certyfikat ukończeniu szkolenia.
Nasze szkolenie pozwoli Państwu na zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej niezbędnej do prowadzenia mediacji w sprawach cywilnych.

Szkolenie odbywa się stacjonarnie.

NOWY TERMIN SZKOLENIA!

Najbliższy termin szkolenia:
12-14 kwietnia i 19-21 kwietnia.

Koszt szkolenia:

1400 zł/osoba  – płatność do dnia 4.04.2024 r.

Jako BONUS oferujemy badanie zasobów własnych do wykonywania zawodu mediatora i indywidualne konsultacje po zakończeniu szkolenia.

Ukończenie szkolenia bazowego uprawnia do 10% zniżki na szkolenie specjalizacyjne z mediacji rodzinnych, cywilnych, gospodarczych.

O przyjęciu decyduje kolejność wniesionych opłat za szkolenie.

Osoba prowadząca: Marzena Korzeniewska.

Wyślij Zgłoszenie

Program Szkolenia

 

Szkolenie z Mediacji Rodzinnych

60 godzin szkoleniowych

Osoby zainteresowane mediacjami rodzinnymi, po ukończeniu kursu podstawowego mogą odbyć specjalizacyjne szkolenie w tym zakresie.
Szkolenie kładzie szczególny nacisk na uzyskanie praktycznych umiejętności niezbędnych do profesjonalnego prowadzenia mediacji rodzinnych.

W tym szkoleniu kładziemy szczególną uwagę na takie zagadnienia jak:
– konflikt rodzinny
– specyfika mediacji rozwodowych
– aspekty prawne mediacji rodzinnych
– warsztat oparty na symulacjach konkretnych przypadków

Materiały szkoleniowe

Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe w formie skryptu i wyczerpującą bibliografię oraz dyplomy o ukończeniu szkolenia.
Nasze szkolenie pozwoli Państwu na zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej niezbędnej do prowadzenia mediacji w sprawach karnych i cywilnych.

Szkolenie odbywa się stacjonarnie.

Koszt szkolenia:
2100 zł/osoba –

Dla uczestników szkolenia podstawowego mamy 10% zniżki na szkolenia specjalizacyjne z mediacji rodzinnych, czyli tylko 1890 zł.

O przyjęciu decyduje kolejność wniesionych opłat za szkolenie.

Terminy szkoleń

10-12 maja oraz 24-26 maja 2024 roku

Specjalistyczne szkolenie z mediacji rodzinnych jest uzupełnieniem szkolenia podstawowego z mediacji i można je odbyć po ukończeniu szkolenia podstawowego.

Osoby prowadzące: Marzena Korzeniewska.

Wyślij Zgłoszenie

Program Szkolenia

 

Szkolenie z Mediacji Cywilnych i Gospodarczych

60 godzin szkoleniowych

Osoby zainteresowane mediacjami cywilnymi i gospodarczymi, po ukończeniu kursu podstawowego mogą odbyć specjalizacyjne szkolenie w tym zakresie.

Podczas szkolenia kładziemy szczególny nacisk na uzyskanie praktycznych umiejętności niezbędnych do profesjonalnego prowadzenia mediacji cywilnych i gospodarczych.

W programie uwzględniamy takie zagadnienia jak:
– negocjacje biznesowe,
– specyfika mediacji gospodarczych,
– aspekty prawne mediacji gospodarczych,
– warsztat oparty na symulacjach konkretnych przypadków.

Koszt szkolenia:
– 2100 zł/osoba

Dla uczestników szkolenia podstawowego mamy 10% zniżki na szkolenia specjalizacyjne z mediacji cywilnych, czyli tylko 1890 zł.

O przyjęciu decyduje kolejność wniesionych opłat za szkolenie.

Najbliższy termin szkolenia:
Terminy zjazdów:

17-19 maj oraz 31.05-02.06

Osoby prowadzące: Marzena Korzeniewska, Agnieszka Grzesiek

Wyślij Zgłoszenie

Program Szkolenia

 

Nasze szkolenia są zgodne ze standardami dotyczącymi mediacji i szkoleń, opracowanymi przez Społeczną Radę ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów – zespołu doradczego przy Ministrze Sprawiedliwości.

Standardy szkoleń

Koordynator szkoleń
tel.  603 414 866
e-mail: szkolenia@pactus.pl