Szkolenia dla mediatorów

Szkolenie Podstawowe z Mediacji

Szkolenie podstawowe z mediacji ma zapewnić przyszłym mediatorom podstawową wiedzę na temat mediacji oraz nauczyć podstaw warsztatu mediatora. Naszą ofertę kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych mediacją.
W programie szkolenia znajdują się takie zagadnienia, jak:
· Komunikacja
· Psychologia konfliktu
· Mediacja
· Aspekty prawne prowadzenia mediacji
· Warsztat – oparty na symulacjach konkretnych przypadków.

Materiały szkoleniowe

Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe w formie skryptu i wyczerpującą bibliografię oraz dyplomy o ukończeniu szkolenia.
Osoby, które ukończą szkolenie będą mogły u nas odbyć staż mediacyjny.
Nasze szkolenie pozwoli Państwu na zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej niezbędnej do prowadzenia mediacji w sprawach karnych i cywilnych.

Najbliższy termin szkolenia:
5-7 i 19-21 lutego 2021 r.

Koszt szkolenia:
1200 zł/osoba – płatność do dnia 29.01.2021 r.
O przyjęciu decyduje kolejność wniesionych opłat za szkolenie.

WAŻNE! Przy dokonaniu wpłaty za dwa moduły szkoleniowe, czyli szkolenie podstawowe plus szkolenie specjalistyczne – koszt wynosi 2200 zł/osoba.

WAŻNE! Uczestnicy szkolenia podstawowego i specjalistycznego korzystają ze zniżek na szkolenia i warsztaty doskonalące z mediacji.

Osoba prowadząca: Marzena Korzeniewska

Wyślij Zgłoszenie

Program Szkolenia

 

Szkolenie z Mediacji Rodzinnych

Osoby zainteresowane mediacjami rodzinnymi, po ukończeniu kursu podstawowego mogą odbyć specjalizacyjne szkolenie w tym zakresie.
Szkolenie kładzie szczególny nacisk na uzyskanie praktycznych umiejętności niezbędnych do profesjonalnego prowadzenia mediacji rodzinnych.

W tym szkoleniu kładziemy szczególną uwagę na takie zagadnienia jak:
– konflikt rodzinny
– specyfika mediacji rozwodowych
– aspekty prawne mediacji rodzinnych
– warsztat oparty na symulacjach konkretnych przypadków
Osoby, które ukończą szkolenie będą mogły u nas odbyć staż mediacyjny.

Koszt szkolenia:
1200 zł/osoba – płatność do dnia 26.02.2021 r.

Najbliższy termin szkolenia:
6-7 i 20-21 marca 2021 r.

Specjalistyczne szkolenie z mediacji rodzinnych jest uzupełnieniem szkolenia podstawowego z mediacji i można je odbyć po ukończeniu szkolenia podstawowego.

Osoba prowadząca: Marzena Korzeniewska

Wyślij Zgłoszenie

Program Szkolenia

 

Szkolenie z Mediacji Cywilnych i Gospodarczych

Osoby zainteresowane mediacjami cywilnymi i gospodarczymi, po ukończeniu kursu podstawowego mogą odbyć specjalizacyjne szkolenie w tym zakresie.

Zaplanowane na 12 godz. dydaktycznych szkolenie kładzie szczególny nacisk na uzyskanie praktycznych umiejętności niezbędnych do profesjonalnego prowadzenia mediacji gospodarczych.
W tym szkoleniu kładziemy szczególną uwagę na takie zagadnienia jak:
– negocjacje biznesowe,
– specyfika mediacji gospodarczych,
– aspekty prawne mediacji gospodarczych,
– warsztat oparty na symulacjach konkretnych przypadków.

Osoby, które ukończą szkolenie będą mogły u nas odbyć staż mediacyjny.

Koszt szkolenia:
– 1000 zł/osoba
Termin szkolenia zostanie ustalony po zgłoszeniu się grupy

Osoba prowadząca: Marzena Korzeniewska

Wyślij Zgłoszenie

Program Szkolenia

 

Nasze szkolenia są zgodne ze standardami dotyczącymi mediacji i szkoleń, opracowanymi przez Społeczną Radę ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów – zespołu doradczego przy Ministrze Sprawiedliwości.

Standardy szkoleń

Koordynator szkoleń
tel. 422 445 010, 603 414 866
e-mail: szkolenia@pactus.pl