Szkolenia dla mediatorów

Szkolenie Podstawowe z Mediacji

Szkolenie podstawowe z mediacji ma zapewnić przyszłym mediatorom podstawową wiedzę na temat mediacji oraz nauczyć podstaw warsztatu mediatora. Naszą ofertę kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych mediacją.
W programie szkolenia znajdują się takie zagadnienia, jak:
· Komunikacja
· Psychologia konfliktu
· Mediacja
· Aspekty prawne prowadzenia mediacji
· Warsztat – oparty na symulacjach konkretnych przypadków.

Materiały szkoleniowe

Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe w formie skryptu i wyczerpującą bibliografię oraz dyplomy o ukończeniu szkolenia.
Nasze szkolenie pozwoli Państwu na zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej niezbędnej do prowadzenia mediacji w sprawach karnych i cywilnych.

Szkolenie odbywa się stacjonarnie.

NOWY TERMIN SZKOLENIA!

Najbliższy termin szkolenia:
15-17 i 22-24 września 2023 r.

Koszt szkolenia:

1200 zł/osoba – płatność do dnia 31.08.2023 r.
1400 zł/osoba  – płatność od dnia 01.09.2023 r.

Dla uczestników szkolenia podstawowego mamy 30% zniżki na szkolenia specjalizacyjne.

O przyjęciu decyduje kolejność wniesionych opłat za szkolenie.

Osoba prowadząca: Marzena Korzeniewska.

Wyślij Zgłoszenie

Program Szkolenia

 

Szkolenie z Mediacji Rodzinnych

Osoby zainteresowane mediacjami rodzinnymi, po ukończeniu kursu podstawowego mogą odbyć specjalizacyjne szkolenie w tym zakresie.
Szkolenie kładzie szczególny nacisk na uzyskanie praktycznych umiejętności niezbędnych do profesjonalnego prowadzenia mediacji rodzinnych.

W tym szkoleniu kładziemy szczególną uwagę na takie zagadnienia jak:
– konflikt rodzinny
– specyfika mediacji rozwodowych
– aspekty prawne mediacji rodzinnych
– warsztat oparty na symulacjach konkretnych przypadków

Materiały szkoleniowe

Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe w formie skryptu i wyczerpującą bibliografię oraz dyplomy o ukończeniu szkolenia.
Nasze szkolenie pozwoli Państwu na zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej niezbędnej do prowadzenia mediacji w sprawach karnych i cywilnych.

Szkolenie odbywa się stacjonarnie.

Koszt szkolenia:
1400 zł/osoba –

Dla uczestników szkolenia podstawowego mamy 30% zniżki na szkolenia specjalizacyjne z mediacji rodzinnych, czyli tylko 980 zł.

O przyjęciu decyduje kolejność wniesionych opłat za szkolenie.

Najbliższy termin szkolenia:
Październik  2023 r.

Specjalistyczne szkolenie z mediacji rodzinnych jest uzupełnieniem szkolenia podstawowego z mediacji i można je odbyć po ukończeniu szkolenia podstawowego.

Osoby prowadzące: Marzena Korzeniewska, Magdalena Morawska.

Wyślij Zgłoszenie

Program Szkolenia

 

Szkolenie z Mediacji Cywilnych i Gospodarczych

Osoby zainteresowane mediacjami cywilnymi i gospodarczymi, po ukończeniu kursu podstawowego mogą odbyć specjalizacyjne szkolenie w tym zakresie.

Zaplanowane na 12 godz. dydaktycznych szkolenie kładzie szczególny nacisk na uzyskanie praktycznych umiejętności niezbędnych do profesjonalnego prowadzenia mediacji gospodarczych.
W tym szkoleniu kładziemy szczególną uwagę na takie zagadnienia jak:
– negocjacje biznesowe,
– specyfika mediacji gospodarczych,
– aspekty prawne mediacji gospodarczych,
– warsztat oparty na symulacjach konkretnych przypadków.

Koszt szkolenia:
– 1000 zł/osoba

O przyjęciu decyduje kolejność wniesionych opłat za szkolenie.

Najbliższy termin szkolenia:
…………………………………….

Osoba prowadząca: Marzena Korzeniewska

Wyślij Zgłoszenie

Program Szkolenia

 

Nasze szkolenia są zgodne ze standardami dotyczącymi mediacji i szkoleń, opracowanymi przez Społeczną Radę ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów – zespołu doradczego przy Ministrze Sprawiedliwości.

Standardy szkoleń

Koordynator szkoleń
tel.  603 414 866
e-mail: szkolenia@pactus.pl