Szkolenia dla mediatorów

Szkolenie Podstawowe z Mediacji

Szkolenie podstawowe z mediacji ma zapewnić przyszłym mediatorom podstawową wiedzę na temat mediacji oraz nauczyć podstaw warsztatu mediatora. Naszą ofertę kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych mediacją.
W programie szkolenia znajdują się takie zagadnienia, jak:
· Komunikacja
· Psychologia konfliktu
· Mediacja
· Aspekty prawne prowadzenia mediacji
· Warsztat – oparty na symulacjach konkretnych przypadków.

Materiały szkoleniowe

Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe w formie skryptu i wyczerpującą bibliografię oraz dyplomy o ukończeniu szkolenia.
Nasze szkolenie pozwoli Państwu na zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej niezbędnej do prowadzenia mediacji w sprawach karnych i cywilnych.

Szkolenie odbywa się stacjonarnie (o ile będzie to możliwe ze względów na pandemię COVD19).

Najbliższy termin szkolenia:
24-26 września; 8-10 października 2021 r.

Koszt szkolenia:
1400 zł/osoba – płatność do dnia 20.09.2021 r.

O przyjęciu decyduje kolejność wniesionych opłat za szkolenie.

WAŻNE! Przy dokonaniu wpłaty za dwa moduły szkoleniowe, czyli szkolenie podstawowe plus szkolenie specjalistyczne z mediacji rodzinnych – koszt wynosi 2400 zł/osoba.

WAŻNE! Uczestnicy szkolenia podstawowego i specjalistycznego korzystają ze zniżek na szkolenia i warsztaty doskonalące z mediacji.

Osoba prowadząca: Marzena Korzeniewska, Magdalena Morawska.

Wyślij Zgłoszenie

Program Szkolenia

 

Szkolenie z Mediacji Rodzinnych

Osoby zainteresowane mediacjami rodzinnymi, po ukończeniu kursu podstawowego mogą odbyć specjalizacyjne szkolenie w tym zakresie.
Szkolenie kładzie szczególny nacisk na uzyskanie praktycznych umiejętności niezbędnych do profesjonalnego prowadzenia mediacji rodzinnych.

W tym szkoleniu kładziemy szczególną uwagę na takie zagadnienia jak:
– konflikt rodzinny
– specyfika mediacji rozwodowych
– aspekty prawne mediacji rodzinnych
– warsztat oparty na symulacjach konkretnych przypadków

Materiały szkoleniowe

Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe w formie skryptu i wyczerpującą bibliografię oraz dyplomy o ukończeniu szkolenia.
Nasze szkolenie pozwoli Państwu na zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej niezbędnej do prowadzenia mediacji w sprawach karnych i cywilnych.

Szkolenie odbywa się stacjonarnie (o ile będzie to możliwe ze względów na pandemię COVD19).

Koszt szkolenia:
1400 zł/osoba – płatność do dnia 05.11.2021 r.

O przyjęciu decyduje kolejność wniesionych opłat za szkolenie.

Najbliższy termin szkolenia:
13-14 i 20-21 listopada 2021 r.   

Specjalistyczne szkolenie z mediacji rodzinnych jest uzupełnieniem szkolenia podstawowego z mediacji i można je odbyć po ukończeniu szkolenia podstawowego.

Osoby prowadzące: Marzena Korzeniewska, Magdalena Morawska.

Wyślij Zgłoszenie

Program Szkolenia

 

Szkolenie z Mediacji Cywilnych i Gospodarczych

Osoby zainteresowane mediacjami cywilnymi i gospodarczymi, po ukończeniu kursu podstawowego mogą odbyć specjalizacyjne szkolenie w tym zakresie.

Zaplanowane na 12 godz. dydaktycznych szkolenie kładzie szczególny nacisk na uzyskanie praktycznych umiejętności niezbędnych do profesjonalnego prowadzenia mediacji gospodarczych.
W tym szkoleniu kładziemy szczególną uwagę na takie zagadnienia jak:
– negocjacje biznesowe,
– specyfika mediacji gospodarczych,
– aspekty prawne mediacji gospodarczych,
– warsztat oparty na symulacjach konkretnych przypadków.

Koszt szkolenia:
– 1000 zł/osoba

O przyjęciu decyduje kolejność wniesionych opłat za szkolenie.

Najbliższy termin szkolenia:
23-24 października 2021 r.

Osoba prowadząca: Marzena Korzeniewska.

Wyślij Zgłoszenie

Program Szkolenia

 

Nasze szkolenia są zgodne ze standardami dotyczącymi mediacji i szkoleń, opracowanymi przez Społeczną Radę ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów – zespołu doradczego przy Ministrze Sprawiedliwości.

Standardy szkoleń

Koordynator szkoleń
tel. 422 445 010, 603 414 866
e-mail: szkolenia@pactus.pl