Program Szkolenia Podstawowego z Mediacji

I. KONFLIKT
– definicja
– rola konfliktu w życiu jednostki i społeczności
– diagnoza konfliktu
– sposoby radzenia sobie w sytuacji konfliktu
– metody rozwiązywania konfliktów

II. KOMUNIKACJA
– podstawowe zagadnienia dotyczące komunikacji
– zasady poprawnej komunikacji\
– techniki stosowane w poprawnej komunikacji
– komunikacja w sytuacji konfliktu – komunikacja w sytuacji pomagania

III. MEDIACJA
– wprowadzenie
– definicja – zastosowanie mediacji w życiu społecznym
– techniki mediacyjne
– symulacje mediacji

IV. PRAWO
– zagadnienia prawne dotyczące mediacji
– procedury
– współpraca z sądami i innymi instytucjami