trenerzy

Marzena Korzeniewska

Zawodowo zajmuje się mediacją oraz zarządzaniem organizacją pozarządową. Jest magistrem socjologii, ukończyła studia na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Posiada niemiecko-polski certyfikat doradcy ds. rozwiązywania konfliktów, jest szkoleniowcem i trenerem przyszłych mediatorów oraz superwizorem w zakresie mediacji.

W byciu mediatorem i trenerem pomaga jej dwudziestoletnie doświadczenie zawodowe i liczne szkolenia z zakresu mediacji karnych, cywilnych, rodzinnych, pracowniczych (ponad 400 godzin szkoleń), a z zakresu mediacji gospodarczych – ukończone Studia Podyplomowe na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

Od 2004 roku prowadzi szkolenia z zakresu mediacji dla przyszłych mediatorów oraz staże i superwizje. Prowadzone przez nią szkolenia podstawowe i specjalistyczne ukończyło do tej pory 350 osób. Prowadziła zajęcia dla studentów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego w ramach współpracy z Kliniką Prawa UŁ. Prowadzi też warsztaty i wykłady dla przedstawicieli wielu grup zawodowych. W pracy szkoleniowej wykorzystuje ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu postępowań mediacyjnych.

Jest założycielką i prezesem Stowarzyszenia Mediatorów PACTUS, w którym stara się tworzyć przestrzeń dla rozwoju mediacji i mediatorów. Dostrzega interdyscyplinarność mediacji i stara się, by zespół mediatorów tworzyli fachowcy z różnych dziedzin zawodowych i – co bardzo ważne – na co dzień ze sobą współpracowali, wzajemnie się wspierali, tworząc nową jakość w mediacji i szkoleniach.

W pracy mediatora i trenera stara się przekazać wizję mediacji jako metody rozwiązywania konfliktów, naprawiającej ludzkie relacje, dającej przestrzeń do stanowienia o swej przyszłości. Mediacja ma być bowiem pozytywnym doświadczeniem sprawczości i osobistej wolności.

Agnieszka Grzesiek

Jest radcą prawnym oraz mediatorem. Prowadzi w Stowarzyszeniu Mediatorów Pactus szkolenia z prawa dla mediatorów od 2016 roku, chcąc przekazać wiedzę prawną w sposób jasny i praktyczny.

Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, a od 1998 roku jest radcą prawnym obsługującym głównie przedsiębiorców. Podnosząc swoje kwalifikacje zawodowe, ukończyła Podyplomowe Studium Prawa Nowoczesnych Technologii w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie oraz Studium podyplomowe „Prawo spółek” na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

W 2012 roku odbyła szkolenia z zakresu mediacji cywilnej i gospodarczej w Ośrodku Mediacji przy KIRP w Warszawie oraz w Stowarzyszeniu Mediatorów „Pactus” w Łodzi.

Mediacja interesuje ją jako metoda komunikacji, która uczy ludzi rozmawiać ze sobą i słuchać się nawzajem, pozwalając na rozwiązanie konfliktu bez walki i wrogiego nastawienia. Jest zwolennikiem promowania mediacji w miejsce angażowania się w spory przed sądem.

Magdalena Morawska

Jest absolwentką Psychologii Stosowanej na Uniwersytecie Łódzkim (psycholog zdrowia i rodziny), studiów podyplomowych na Wydziale Zarządzania UŁ (zarządzanie zasobami ludzkimi) oraz na Wydziale Prawa i Administracji (mediacja gospodarcza), a także w Studium Kształcenia Kadr (kwalifikacje pedagogiczne). Ukończyła także warszawską Szkołę Trenerów Moniki Sowickiej (warsztat umiejętności psychospołecznych).

Jako psycholog i mediator działa w Stowarzyszeniu Mediatorów „Pactus” od początku 2017 roku. Realizuje warsztaty, szkolenia oraz programy profilaktyczne oraz edukacyjne dla dzieci oraz dorosłych.

W Stowarzyszeniu Mediatorów Pactus zajmuje się mediacjami rodzinnymi, cywilnymi, pracowniczymi, karnymi oraz gospodarczymi, a także szkoleniami dla mediatorów i poradnictwem dla rodziców. Poprzez ciągłe uczenie się doskonali swój warsztat trenerski.

Małgorzata Anna Gutman-Fonferko

Była dziennikarką RMF FM, menadżerką Eurozet, Polska Press oraz wykładowczynią na Politechnice Krakowskiej, i łódzkiej AHE.

Z wykształcenia jest mgr inżynierem, zaś przez ostatnie dziesięć lat pełniła zadania claim managera na kontraktach infrastrukturalnych.

Zajmuje się także prowadzeniem szkoleń obejmujących: kreowanie osobistej marki, doskonalenie miękkich umiejętności w zarządzaniu metodą filozoficznych dociekań, oraz prowadzi superwizje dla mediatorów metodą oznaczania wartości.

Z racji wykształcenia i ścieżki zawodowej zainteresowana w życiu prywatnym i zawodowym wskazywaniem dróg do obywatelskiej i osobistej wolności poprzez edukację.

Paweł Glonek

Jest radcą prawnym oraz mediatorem. Jako radca prawny specjalizuje się w prawie umów (zweryfikował lub sporządził ponad 2500 wzorów umów) oraz w prowadzeniu sporów sądowych (posiada na swym zawodowym koncie kilkaset spraw gospodarczych, rodzinnych i pracowniczych). Droga sądowa to dla niego zawsze ostateczność. Jest pasjonatem mediacji. Dostrzega jej potencjał szczególnie w sprawach gospodarczych, rodzinnych i pracowniczych. W swojej karierze zawarł ponad 100 ugód, działając jako pełnomocnik procesowy lub mediator.

W Stowarzyszeniu Mediatorów Pactus mediuje w sprawach gospodarczych, rodzinnych i pracowniczych. Ponadto prowadzi szkolenia z zagadnień prawnych związanych z mediacją, w szczególności praktyczne warsztaty z pisania ugód.

Z uwagi na swoje doświadczenia zawodowe, posiada również doświadczenie w szkoleniach prawnych dla biznesu. Przeszkolił kilkuset handlowców, menadżerów produktów oraz pracowników działów reklamacji z podstaw prawa. Od wielu lat obsługuje działy sprzedaży, reklamacji, sourcingu (w tym jako in-house) dzięki czemu pełną świadomość specyfiki ich pracy wynikającą z doświadczenia i praktyki. Celem prowadzonych przez niego szkoleń jest dostarczanie praktycznej wiedzy prawnej, która pozwala działom handlowym sprzedawać/kupować efektywnie, bez generowania niepotrzebnego ryzyka prawnego.

Kamil Duszak

Jest absolwentem Uniwersytetu Łódzkiego oraz Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, a od 2011 roku wykonuje zawód radcy prawnego. Prowadzi kancelarię radcy prawnego, specjalizując się w prawie gospodarczym, w szczególności w prawie spółek handlowych oraz w prawie cywilnym, a także zajmuje się problematyką dotyczącą nieruchomości (posiada, między innymi, licencję zarządcy nieruchomości). Jest mediatorem w Stowarzyszeniu Mediatorów Pactus oraz Ośrodku Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi.

Specjalizuje się w mediacjach cywilnych, gospodarczych i pracowniczych. Prowadzi szkolenia z zakresu prawa cywilnego, w szczególności prawa nieruchomości, a także zagadnień prawnych związanych z mediacją, w tym zasad sporządzania ugód.

Marta Czajczyńska

Filolog,  certyfikowany terapeuta w specjalizacji psychoterapii integralnej ukierunkowanej na sens i wartości, wychowawca, oligofrenopedagog, socjoterapeutka, mediator, doradca rodzinny.

Prowadzi spotkania i warsztaty dla narzeczonych, treningi komunikacyjno-mediacyjne i warsztaty dramowe dla  nauczycieli. Jest mediatorem, doradcą rodzinnym i interwentem w  Stowarzyszeniu Mediatorów Pactus. Prowadzi spotkania poradnicze dla osób potrzebujących wsparcia i będących w kryzysie. Jest członkiem Instytutu Tolerancji, Łódzkiej Akademii Dramy i Stowarzyszenia Mediatorów PACTUS.