Mediacje gospodarcze

Mediacje gospodarcze są szczególnie efektywną metodą rozwiązywania sporów, dotyczących współpracy gospodarczej.

Na drodze mediacji gospodarczych można rozwiązać konflikt powstały  między przedsiębiorcami, czy między właścicielami firm a kadrą zarządzającą.

Obowiązująca w mediacji poufność pozwala bezpieczne mówić o sprawach istotnych dla firmy, do jakich należą np. tajemnice handlowe lub reputacja zawodowa.

 

 

Przedmiotem mediacji gospodarczych mogą być sprawy dotyczące:

  • zapłaty należności,
  • wykonania umów,
  • ustalenia odszkodowań,
  • wypracowania umowy między podmiotami.

 

Potrzebujesz wsparcia bezstronnej osoby? Skontaktuj się z nami