Szkolenia

Osoby zainteresowane pogłębianiem wiedzy i doskonaleniem warsztatu mediatora zapraszamy na szkolenia

 

Szkolenia mediatorów. Prowadzimy szkolenia dające uprawnienia do prowadzenia mediacji w sprawach  cywilnych, rodzinnych i gospodarczych. Nasze szkolenia są zgodne ze Standardami Szkolenia Mediatorów uchwalonymi przez Społeczną Radę do Spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości z dnia 23 marca 2023 r. oraz innymi regulacjami prawnymi.

Nasze szkolenia mają charakter warsztatowy, prowadzą je praktykujący mediatorzy. W trakcie szkoleń kładziemy szczególny nacisk na uzyskanie praktycznych umiejętności niezbędnych do profesjonalnego prowadzenia mediacji.

Wspieramy mediatorów poprzez mentoring, superwizje i warsztaty specjalistyczne.