Mediacje rodzinne

W drodze mediacji rodzinnych możecie Państwo wypracować porozumienie dotyczące takich spraw jak opieka nad dziećmi, wysokość alimentów czy podział majątku.

Czym są mediacje rodzinne?

Mediacje rodzinne są procesem, zmierzającym do porozumienia się stron, w którym nacisk położony jest na czas teraźniejszy i czas przyszły. W trakcie spotkań  mediacyjnych nie analizujemy przeszłości – tym zajmują się psycholodzy w trakcie terapii małżeńskiej czy porad psychologicznych. Na mediacji rodzinnej skupiamy się na rozwiązaniu teraźniejszych i przyszłych problemów.

W toku mediacji mediator nie udziela porad prawnych, lecz wspiera strony w ich komunikacji.  Mediator to bezstronna i neutralna osoba, która dba o właściwy przebieg procesu mediacji i ułatwia stronom osiągnięcie porozumienia.

Przedmiotem mediacji rodzinnych mogą być sprawy:

  • związane z rozwodem (wypracowanie ugody rozwodowej),
  • o ustalenie kontaktów rodzica z dziećmi,
  • alimentacyjne (wypracowanie ugody alimentacyjnej),
  • o rozliczenia finansowe w trakcie rozwodu,
  • związane ze sporami między bliższymi i dalszymi członkami rodziny,
  • o opiekę nad starszymi,
  • związane z umowami przedmałżeńskimi.

Cel mediacji rodzinnej

Celem mediacji rodzinnej jest pomoc zwaśnionym stronom w wypracowaniu porozumienia, które jest akceptowane przez strony uczestniczące w mediacji. To porozumienie jest spisywane w postaci ugody mediacyjnej, która może być zatwierdzona przez sąd i ma wtedy moc prawną ugody sądowej lub orzeczenia sądu.

 

Jeśli chcesz skorzystać z naszej pomocy, skontaktuj się z nami