O nas

Marzena Korzeniewska Przezes Stowarzyszenia Mediatorów Pactus

MEDIACJA  JEST Z NAMI,  A  MY Z MEDIACJĄ JUŻ 17 LAT

Jestem mediatorką i trenerką od ponad dwudziestu lat. W roku 2007 grupa łódzkich mediatorów powołała Stowarzyszenie Mediatorów Pactus, które nieprzerwanie prowadzę. W ramach Stowarzyszenia  upowszechniamy wiedzę na temat konstruktywnych metod rozwiązywania konfliktów, szkolimy specjalistów, prowadzimy akcje edukacyjne. Wspieramy rozwój rozwiązań metodycznych i legislacyjnych. Wierzymy, że mediacja, jako sposób wychodzenia z konfliktu przyczynia się nie tylko do usprawnienia pracy systemu sądowego, ale przede wszystkim wzmacnia relacje, edukuje, prowadzi do lepszego wzajemnego zrozumienia – pojedynczych osób i całych grup społecznych.
Jesteśmy zespołem doświadczonych fachowców z wielu dziedzin zawodowych, dzięki czemu prowadzimy wszelkiego rodzaju mediacje (karne, cywilne, gospodarcze, rodzinne).

Propagujemy idee mediacji na spotkaniach z różnorodnymi środowiskami: sędziów, naukowców, nauczycieli, przedsiębiorców, studentów. Stoimy na straży mediacji, jako polubownej metody rozwiązywania konfliktów, przynoszącej korzyści stronom sporu w formie wypracowanego porozumienia, ale również tworzącej kulturę dialogu, debaty i pokojowego współistnienia. Mediacja, jako nosicielka tych wartości, obejmuje z biegiem czasu kolejne obszary: prawa konsumenta, postępowanie administracyjne, a także biznes.

MEDIACJE

Jesteśmy wpisani na listę ośrodków mediacyjnych w Sądzie Okręgowym w Łodzi. Obecnie na powyższej liście wpisanych jest 22 naszych mediatorów. Prowadzimy postępowania mediacyjne ze skierowania z sądu oraz mediacje umowne (kierowane przez strony sporu).

Wraz ze wzrostem świadomości o korzyściach płynących z mediacji, z roku na rok rośnie liczba mediacji przeprowadzonych przez naszych mediatorów. W ostatnich 16 latach działalności Stowarzyszenia Mediatorów PACTUS średniorocznie przeprowadzamy około 120 mediacji. Prowadzimy różnego rodzaju postępowania obejmujące mediacje: karne, rodzinne, cywilne, gospodarcze i pracownicze. Prowadzonym przez nas postępowaniom mediacyjnym może towarzyszyć specjalistyczne wsparcie prawne, psychologiczne, pedagogiczne i biznesowe.

Dysponujemy kadrą cenionych w swej pracy zawodowej fachowców. Są to psycholodzy, pedagodzy, prawnicy, socjolodzy i reprezentanci wielu innych zawodów. Osoby te są jednocześnie mediatorami.

MAMY WIELOLETNIE DOŚWIADCZENIE W ŁĄCZENIU ASPEKTÓW PRAWNYCH I PSYCHOLOGICZNYCH W MEDIACJI, CO CZĘSTO JEST WARUNKIEM ROZWIĄZANIA SPORU I ZAWARCIA SATYSFAKCJONUJĄCEJ UGODY.

 

SZKOLENIA

Bardzo dla nas ważnym obszarem działania jest edukacja zarówno dla mediatorów jak i wszystkich zainteresowanych osób. Nasze szkolenia mają charakter warsztatowy i oparte są na doświadczeniach zdobytych podczas prowadzenia mediacji. Wiele uwagi poświęcamy szkoleniom specjalizacyjnym, poszerzającym wiedzę i warsztat mediatorów.

PROJEKTY

Od samego początku działalności Stowarzyszenia Mediatorów Pactus tworzyliśmy i realizowaliśmy projekty promujące konstruktywne metody rozwiązywania konfliktów.

Przez 10 lat, w stworzonej przez nas Poradni Pozasądowego Rozwiązywania Konfliktów, udzielaliśmy kompleksowego wsparcia mediacyjnego, prawnego i psychospołecznego. W 2020 roku na bazie tych doświadczeń stworzyliśmy nowatorski projekt „Ogarnij rozwód” adresowany do osób doświadczających kryzysu rozstania.

W latach 2008-2015 nasze projekty dotowane były przez Urząd Miasta Łodzi w ramach „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” oraz „Gminnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”.

W latach 2018-2020 realizowaliśmy projekt „Mediacja jako kompetencja obywatelska”, dofinansowany z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.  Jego celem było zwiększenie umiejętności prowadzenia dialogu przez urzędników i liderów lokalnych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych oraz zwiększenie kompetencji już działających mediatorów w celu zaangażowania ich w działania na rzecz społeczeństwa obywatelskiego.

Jesteśmy współinicjatorami Łódzkiego Porozumienia Mediatorów (ŁPM) skupiającego organizacje mediatorów, na całym obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Łodzi. Celem Porozumienia jest rozwijanie mediacji jako polubownego sposobu rozwiązywania sporów.

WSPÓŁPRACA

Stowarzyszenie Mediatorów Pactus w 2018 roku podpisało „Porozumienie o współpracy” z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego w przedmiocie propagowania idei mediacji, w drodze kreowania świadomości społecznej, co do możliwości i wymiernych korzyści płynących ze współtworzenia kultury polubownego rozwiązywania konfliktów.

Stowarzyszenie Mediatorów Pactus w 2019 roku podpisało „Porozumienie o współpracy” z Uniwersytetem Łódzkim — Centrum Innowacji Społecznych Uniwersytetu Łódzkiego (CEIN) z siedzibą w Łodzi, w przedmiocie propagowania idei mediacji, w drodze kreowania świadomości społecznej na temat zapobiegania konfliktom społecznym, w tym w społecznościach lokalnych oraz co do możliwości i wymiernych korzyści płynących ze współtworzenia kultury polubownego rozwiązywania konfliktów.

Prezes Stowarzyszenia Mediatorów Pactus

Marzena Korzeniewska

 

Wyróżnia nas:

Długoletnie doświadczenie
Kompleksowe podejście do każdej sprawy

 

 

Jeśli znalazłeś się w trudnej sytuacji, skontaktuj się z nami, zaopiekujemy się Twoim konfliktem