Zgłoszenie na Szkolenie z Mediacji Cywilnych i Gospodarczych

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Wykształcenie (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Numer telefonu (wymagane)

  Adres do kontaktu (wymagane)

  Dane do faktury

  Po uzyskaniu potwierdzenia możliwości uczestnictwa w szkoleniu należy dokonać wpłaty na konto
  Stowarzyszenia Mediatorów PACTUS, w treści przelewu podając imię i nazwisko oraz nazwę
  szkolenia.
   Numer konta bankowego BGŻ BNP PARIBAS12 2030 0045 1110 0000 0422 1620
   W przypadku rezygnacji ze szkolenia należy poinformować o tym pisemnie najpóźniej 7 dni przed
  planowanym terminem szkolenia. Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej 7 dni przed
  szkoleniem i nieobecność osoby na szkoleniu powoduje brak możliwości ubiegania się o zwrot opłaty
  za szkolenie.
   Stowarzyszenie Mediatorów PACTUS zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia z przyczyn
  niezależnych od organizatora. W takim wypadku następuje zwrot wpłat uczestnikom.
   Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (jednolity
  tekst Dz.U Nr 101 poz. 926 z 2002 roku) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
  przez Stowarzyszenie Mediatorów PACTUS.
   Zgłoszenie można przesłać e-mailem na szkolenia@pactus.pl
  Wysłanie zgłoszenia na szkolenie Podstawowe z mediacji jest równoznaczne z akceptacją powyższych warunków przyjęcia na szkolenie.