Zgłoszenie na Szkolenie z Mediacji Cywilnych i Gospodarczych

Imię i nazwisko (wymagane)

Wykształcenie (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Adres do kontaktu (wymagane)

Dane do faktury

Po uzyskaniu potwierdzenia możliwości uczestnictwa w szkoleniu należy dokonać wpłaty na konto
Stowarzyszenia Mediatorów PACTUS, w treści przelewu podając imię i nazwisko oraz nazwę
szkolenia.
 Numer konta bankowego BGŻ BNP PARIBAS12 2030 0045 1110 0000 0422 1620
 W przypadku rezygnacji ze szkolenia należy poinformować o tym pisemnie najpóźniej 7 dni przed
planowanym terminem szkolenia. Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej 7 dni przed
szkoleniem i nieobecność osoby na szkoleniu powoduje brak możliwości ubiegania się o zwrot opłaty
za szkolenie.
 Stowarzyszenie Mediatorów PACTUS zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia z przyczyn
niezależnych od organizatora. W takim wypadku następuje zwrot wpłat uczestnikom.
 Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (jednolity
tekst Dz.U Nr 101 poz. 926 z 2002 roku) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
przez Stowarzyszenie Mediatorów PACTUS.
 Zgłoszenie można przesłać e-mailem na szkolenia@pactus.pl
Wysłanie zgłoszenia na szkolenie Podstawowe z mediacji jest równoznaczne z akceptacją powyższych warunków przyjęcia na szkolenie.