Poradnia Pozasądowego Rozwiązywania Konfliktów

To nasz najstarszy projekt. Jego głównym założeniem jest optymalne połączenie poradnictwa prawnego i psychologicznego z mediacją. Od 10 lat udaje nam się połączyć te trzy obszary wsparcia w jedno optymalne dla danej osoby, czy grupy osób działanie. Doświadczenia z Poradni najlepiej pokazują jak bardzo mediacja jest mieszanką prawa i psychologii i, że nie uda się prowadzić w sposób profesjonalny postępowań mediacyjnych bez połączenia tych dwóch obszarów nauki i praktyki.