Szkolenia dla biznesu

Lata praktyki mediacyjnej wyposażyło nas w wiedzę i umiejętności diagnozowania konkretnej sytuacji konfliktowej i doboru optymalnej drogi rozwiązania. Wiemy też jak zapobiegać konfliktom a jeśli już się pojawią nie doprowadzić do ich eskalacji. To wszystko chcemy przekazywać w ciekawej warsztatowej formie.