Mediacyjne konteksty

W POSZUKIWANIU MEDIACYJNYCH KONTEKSTÓW

Zapraszamy do poznania naszego nowego projektu, w ramach którego w nieoczywistych zdarzeniach i miejscach, będziemy poszukiwać wartości, które niesie ze sobą mediacja jako idea, ale odkryjemy w nich także mediację jako metodę dobrego rozwiązania najtrudniejszych sytuacji, przynoszonych przez życie.

Mogłoby się wydawać, że o mediacji napisano już wszystko lub prawie wszystko. Znamy obszary jej stosowania, niezbędne definicje, regulacje prawne. Dostępne są artykuły naukowe, rozmaite opracowania i coraz bardziej obszerne komentarze. Są to pozycje bezcenne i umożliwiają coraz lepsze poznawanie mediacji i budowanie przekonania, że rzeczywiście jest sprawdzoną i przyjazną metodą rozwiązywania bardzo różnych konfliktów.

Będąc wielkimi orędownikami mediacji, znając ją od wielu, wielu lat, jeszcze w czasach, kiedy pojawiała się nieśmiało w naszej rzeczywistości, od dziś chcemy pokazywać ją także od nieoczekiwanej być może strony – zdarzeń zwykłych i niezwykłych dziejących się wokół nas i w nas. Obserwacji i emocji rodzących się w codziennych czynnościach wykonywanych przez „ludzi z sąsiedztwa” w ich w drodze przez życie.

Będziemy publikować cyklicznie eseje, zapraszając najpierw do ich lektury, przy porannej filiżance kawy lub na zakończenie trudnego dnia. Każdy esej opatrzymy krótkim komentarzem, w którym pokażemy gdzie w przedstawionej opowieści odnaleźliśmy mediację lub jej ducha. W kolejnym kroku wskażemy związek z konkretnymi narzędziami i metodami, które stosowane są przez mediatorów, na tym etapie zapraszając wszystkich zainteresowanych do dzielenia się wiedzą, wspólnej edukacji, szukania nowych dróg i ciągłego podsycania pasji płonącej w miłośnikach mediacji.

Więcej na naszym blogu.