Zostań mediatorem

Od szesnastu lat uczymy zawodu mediatora. Przyszłym mediatorom przekazujemy wypracowane przez nas praktyczne umiejętności prowadzenia postępowań mediacyjnych zgodnie ze standardami szkolenia mediatorów i kodeksem etyki mediatora.