MOSTY W MEDIACJI

Mosty w mediacji.

Katalog dobrych praktyk.
To przestrzeń do rozwoju mediacji w jej wszystkich kontekstach.

 

Szanowne Mediatorki
Szanowni Mediatorzy
Drodzy pasjonaci mediacji

Z największą przyjemnością informujemy, że rozpoczęliśmy realizację nowego naszego projektu pod nazwą „Mosty w mediacji. Katalog dobrych praktyk”. Zadanie jest finansowane z Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO.

Projekt Mosty w mediacji ma za zadanie otworzyć różnorodne środowiska mediatorów na tworzenie nowych form współpracy i publicznej debaty. W naszym działaniu chcemy wypromować wśród mediatorów postrzeganie mediacji jako metody interdyscyplinarnej, czerpiącej z wielu źródeł wiedzy, przez co wymagającej udziału wielu różnorodnych środowisk zawodowych. W ramach projektu będziemy realizować eksperymentalny program ko-mediacji, w który chcemy zaangażować różne środowiska mediatorów aby wypracować standardy współpracy na przyszłość. Będziemy wspierać mediatorów w ich samorozwoju oferując warsztaty nakierowane na interdyscyplinarność i czerpanie wiedzy z różnych, nie zawsze oczywistych źródeł. Chcemy też wspierać tych mediatorów, którzy z racji wykształcenia mają znacznie trudniejszą drogę do sprostania prawnym wyzwaniom, z jakimi muszą się zmierzyć w prowadzeniu postępowań mediacyjnych i współpracy z sądami.

 

Naszym pragnieniem jest też ożywienie publicznej debaty o mediacji jako metodzie interdyscyplinarnej, o jej różnorodnych modelach i możliwych zastosowaniach. To pozwoli dostrzec jej uniwersalność. Chcemy promować mediację jako atrybut społeczeństwa obywatelskiego, element wspierający autonomię stron w konflikcie, jako metodę samodzielnej, dobrowolnej pracy nad problemem w poszukiwaniu rozwiązań satysfakcjonujących strony i przez nie wypracowanych. Chcemy oddać głos różnorodnym środowiskom mediatorów aby wzmocnić postrzeganie mediacji w polskim społeczeństwie jako uniwersalnej i interdyscyplinarnej metody rozwiązywania konfliktów. W tym celu tworzymy biuletyn i oddajemy do dyspozycji nasz blog „mediacyjne konteksty.pl”, będą live i webinaria.

 

Zapisy do uczestniczenia w projekcie „Mosty w mediacji. Katalog dobrych praktyk.” prowadzimy poprzez ten link:

A tutaj możecie przeczytać nasze artykuły o ko-mediacji i projekcie „Mosty w mediacji”

Dlaczego warto promować ko-mediację?

Zespół Mostów