Anna Didowicz

Prowadzi mediacje:

  • cywilne,
  • gospodarcze,
  • karne,
  • pracownicze,
  • rodzinne.

Telefon: 607 870 538

e-mail: mediator@pactus.pl