Bożena Stajniak

Prowadzi mediacje:

  • cywilne,
  • karne,
  • rodzinne,
  • oświatowe,
  • społeczne.

Zawód: pedagog.

Telefon: 42 244 50 10

e-mail: bozena.stajniak@pactus.pl