Agnieszka Grzesiek

Jest radcą prawnym oraz mediatorem. Prowadzi w Stowarzyszeniu Mediatorów Pactus szkolenia z prawa dla mediatorów od 2016 roku, chcąc przekazać wiedzę prawną w sposób jasny i praktyczny.

Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, a od 1998 roku jest radcą prawnym obsługującym głównie przedsiębiorców. Podnosząc swoje kwalifikacje zawodowe, ukończyła Podyplomowe Studium Prawa Nowoczesnych Technologii w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie oraz Studium podyplomowe „Prawo spółek” na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

W 2012 roku odbyła szkolenia z zakresu mediacji cywilnej i gospodarczej w Ośrodku Mediacji przy KIRP w Warszawie oraz w Stowarzyszeniu Mediatorów „Pactus” w Łodzi.

Mediacja interesuje ją jako metoda komunikacji, która uczy ludzi rozmawiać ze sobą i słuchać się nawzajem, pozwalając na rozwiązanie konfliktu bez walki i wrogiego nastawienia. Jest zwolennikiem promowania mediacji w miejsce angażowania się w spory przed sądem.