Małgorzata Anna Gutman-Fonferko

Była dziennikarką RMF FM, menadżerką Eurozet, Polska Press oraz wykładowczynią na Politechnice Krakowskiej, i łódzkiej AHE.

Z wykształcenia jest mgr inżynierem, zaś przez ostatnie dziesięć lat pełniła zadania claim managera na kontraktach infrastrukturalnych.

Zajmuje się także prowadzeniem szkoleń obejmujących: kreowanie osobistej marki, doskonalenie miękkich umiejętności w zarządzaniu metodą filozoficznych dociekań, oraz prowadzi superwizje dla mediatorów metodą oznaczania wartości.

Z racji wykształcenia i ścieżki zawodowej zainteresowana w życiu prywatnym i zawodowym wskazywaniem dróg do obywatelskiej i osobistej wolności poprzez edukację.