Marzena Korzeniewska

Zawodowo zajmuje się mediacją oraz zarządzaniem organizacją pozarządową. Jest magistrem socjologii, ukończyła studia na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Posiada niemiecko-polski certyfikat doradcy ds. rozwiązywania konfliktów, jest szkoleniowcem i trenerem przyszłych mediatorów oraz superwizorem w zakresie mediacji.

W byciu mediatorem i trenerem pomaga jej dwudziestoletnie doświadczenie zawodowe i liczne szkolenia z zakresu mediacji karnych, cywilnych, rodzinnych, pracowniczych (ponad 400 godzin szkoleń), a z zakresu mediacji gospodarczych – ukończone Studia Podyplomowe na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

Od 2004 roku prowadzi szkolenia z zakresu mediacji dla przyszłych mediatorów oraz staże i superwizje. Prowadzone przez nią szkolenia podstawowe i specjalistyczne ukończyło do tej pory 350 osób. Prowadziła zajęcia dla studentów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego w ramach współpracy z Kliniką Prawa UŁ. Prowadzi też warsztaty i wykłady dla przedstawicieli wielu grup zawodowych. W pracy szkoleniowej wykorzystuje ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu postępowań mediacyjnych.

Jest założycielką i prezesem Stowarzyszenia Mediatorów PACTUS, w którym stara się tworzyć przestrzeń dla rozwoju mediacji i mediatorów. Dostrzega interdyscyplinarność mediacji i stara się, by zespół mediatorów tworzyli fachowcy z różnych dziedzin zawodowych i – co bardzo ważne – na co dzień ze sobą współpracowali, wzajemnie się wspierali, tworząc nową jakość w mediacji i szkoleniach.

W pracy mediatora i trenera stara się przekazać wizję mediacji jako metody rozwiązywania konfliktów, naprawiającej ludzkie relacje, dającej przestrzeń do stanowienia o swej przyszłości. Mediacja ma być bowiem pozytywnym doświadczeniem sprawczości i osobistej wolności.

Marzena Korzeniewska Przezes Stowarzyszenia Mediatorów Pactus