Magdalena Morawska

Jest absolwentką Psychologii Stosowanej na Uniwersytecie Łódzkim (psycholog zdrowia i rodziny), studiów podyplomowych na Wydziale Zarządzania UŁ (zarządzanie zasobami ludzkimi) oraz na Wydziale Prawa i Administracji (mediacja gospodarcza), a także w Studium Kształcenia Kadr (kwalifikacje pedagogiczne). Ukończyła także warszawską Szkołę Trenerów Moniki Sowickiej (warsztat umiejętności psychospołecznych).

Jako psycholog i mediator działa w Stowarzyszeniu Mediatorów „Pactus” od początku 2017 roku. Realizuje warsztaty, szkolenia oraz programy profilaktyczne oraz edukacyjne dla dzieci oraz dorosłych.

W Stowarzyszeniu Mediatorów Pactus zajmuje się mediacjami rodzinnymi, cywilnymi, pracowniczymi, karnymi oraz gospodarczymi, a także szkoleniami dla mediatorów i poradnictwem dla rodziców. Poprzez ciągłe uczenie się doskonali swój warsztat trenerski.