Porady mediacyjne

Punkt konsultacyjno-mediacyjny 

Łączy w sobie działania z zakresu poradnictwa rodzinnego\pedagogicznego i spotkań mediacyjnych.

Moduł ten skierowany jest do osób i rodzin, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów.

Do najważniejszych oddziaływań należą:

 • wspieranie rodziny w realizacji jej zadań psychospołecznych;
 • wzmacnianie rodziny poprzez poprawę jakości więzi małżeńskich i rodzicielskich;
 • stymulowanie do podejmowania zadań i ról rodzinnych (małżonek, rodzic, dziecko);
 • pomoc w pracy nad usprawnianiem komunikacji w związku, w rodzinie;
 • pomoc w rozwiązywaniu problemów rodzinnych wynikających z posiadania rodziców w wieku starszym;
 • pomoc w rozwiązywaniu konfliktów między członkami rodziny;
 • uczenie sposobów radzenia sobie z emocjami, stresem, trudnymi sytuacjami.

 

Punkt Wsparcia Logoterapeutycznego

Logoterapia to psychoterapeutyczny odpowiednik kierunku psychologicznego, zwanego „analizą egzystencjalną”, a stworzonego przez wiedeńskiego myśliciela – lekarza i filozofa, Viktora Emila Frankla. Ponieważ logoterapia akcentuje specyficznie ludzki wymiar, jej metody apelują do właściwości ludzkich pacjenta, takich jak: odkrywanie siebie, dokonywanie wyboru, odpowiedzialność i samotranscendencja.

„Pomagałem innym dostrzec sens ich życia i w tym dostrzegałem sens własnego życia”.

                           Viktor Frankl ” Wola sensu”

Jeżeli czujesz, że:

 • żyjesz w ciągłym stresie, odczuwasz lęk, unikasz kontaktów z ludźmi;
 • tracisz poczucie sensu, nie realizujesz w pełni swojego „ja’;
 • odczuwasz wewnętrzną pustkę, jesteś w życiowym kryzysie;
 • doświadczasz krzywdy, poszukujesz wsparcia,

to bądź pierwszy, który da sobie możliwość zmiany!

Jeżeli chcesz :

 • uwolnić się od destrukcyjnych schematów myślenia;
 • poczuć prawdziwą wolność w podejmowaniu decyzji;
 • budować satysfakcjonujące relacje i komunikować się w poczuciu otwartości i szacunku;
 • patrzeć na kryzys z perspektywy możliwości;
 • powiedzieć: stop!!!każdej formie krzywdy, której doświadczasz;
 • żyć lepiej, kochać mądrzej, stawać się codziennie bardziej sobą,

to napisz, zadzwoń, umów się na spotkanie.

Prowadząca Marta Czajczyńska