Porady psychologiczne

Oferujemy pomoc psychologiczną skierowaną do osób przeżywających kryzysy rozwojowe, czyli wszelkie kryzysy związane z zaburzeniem systemu wartości, brakiem poczucia sensu życia, nagłymi zaskakującymi zdarzeniami, relacjami społecznymi, emocjami lub trudnościami przystosowawczymi. Pomagamy radzić sobie przy nagromadzeniu się wydarzeń życiowych, które uniemożliwiają znalezienie wyjścia z sytuacji kryzysowych.
Pomoc psychologiczna odbywa się w formie kilku spotkań, których głównym celem jest zidentyfikowanie problemu i poszukiwanie sposobów jego rozwiązania, między innymi: określenie czynników podtrzymujących istnienie problemu oraz trudności związanych z jego rozwiązaniem, poszukiwanie nowych sposobów rozwiązania trudności i wzmocnienie klienta w realizowanych przez niego zmianach.

 

Porady psychologiczne udzielane są przez doświadczonych psychologów.

Na spotkanie z psychologiem należy umawiać się telefonicznie pod numerem telefonu:

tel. 422 445 010

tel. 603 414 866