Porady rodzinne

Skierowane są do poszczególnych członków rodziny, par nieformalnych, małżeństw i osób rozwiedzionych. Obejmują one profesjonalne wsparcie psychologiczne, w tym:

  • pomoc rodzinie będącej w kryzysie (w tym sytuacje rozwodowe, doświadczanie przemocy w rodzinie)
  • poprawę jakości więzi małżeńskich i rodzicielskich
  • naukę podejmowania zadań i ról rodzinnych (małżonek, rodzic, dziecko)
  • pomoc w usprawnianiu komunikacji w rodzinie
  • pomoc w rozwiązywaniu konfliktów między członkami rodziny
  • naukę sposobów radzenia sobie z emocjami, stresem, trudnymi sytuacjami
  • wspieranie rozwoju psychicznego, określania celów życiowych i zwiększanie samoświadomości

Porady psychologiczne udzielane są przez doświadczonych psychologów, specjalizujących się w problematyce dotyczącej funkcjonowania w związkach międzyludzkich. Na spotkanie z psychologiem należy umawiać się telefonicznie pod numerem telefonu:

tel. 422 445010

tel. 603 414 866