Aktualności

Mediacja jako kompetencja obywatelska

Bezpłatne szkolenia dla organizacji pozarządowych i samorządów lokalnych Bezpłatne mediacje na rzecz społeczności lokalnych Konsultacje  Edukacja Prowadzenie konsultacji społecznych, planowanie i organizowanie akcji na rzecz społeczności lokalnej, czyli codzienna praca liderów lokalnych i aktywistów, zrzeszonych w organizacjach pozarządowych oraz urzędników, zajmujących się projektami partycypacyjnymi, wymaga zrozumienia mechanizmów społeczeństwa obywatelskiego, ale również istoty… | Więcej