projekty

Mediacyjne konteksty

W POSZUKIWANIU MEDIACYJNYCH KONTEKSTÓW

Zapraszamy do poznania naszego nowego projektu, w ramach którego w nieoczywistych zdarzeniach i miejscach, będziemy poszukiwać wartości, które niesie ze sobą mediacja jako idea, ale odkryjemy w nich także mediację jako metodę dobrego rozwiązania najtrudniejszych sytuacji, przynoszonych przez życie.

Mogłoby się wydawać, że o mediacji napisano już wszystko lub prawie wszystko. Znamy obszary jej stosowania, niezbędne definicje, regulacje prawne. Dostępne są artykuły naukowe, rozmaite opracowania i coraz bardziej obszerne komentarze. Są to pozycje bezcenne i umożliwiają coraz lepsze poznawanie mediacji i budowanie przekonania, że rzeczywiście jest sprawdzoną i przyjazną metodą rozwiązywania bardzo różnych konfliktów.

Będąc wielkimi orędownikami mediacji, znając ją od wielu, wielu lat, jeszcze w czasach, kiedy pojawiała się nieśmiało w naszej rzeczywistości, od dziś chcemy pokazywać ją także od nieoczekiwanej być może strony – zdarzeń zwykłych i niezwykłych dziejących się wokół nas i w nas. Obserwacji i emocji rodzących się w codziennych czynnościach wykonywanych przez „ludzi z sąsiedztwa” w ich w drodze przez życie.

Będziemy publikować cyklicznie eseje, zapraszając najpierw do ich lektury, przy porannej filiżance kawy lub na zakończenie trudnego dnia. Każdy esej opatrzymy krótkim komentarzem, w którym pokażemy gdzie w przedstawionej opowieści odnaleźliśmy mediację lub jej ducha. W kolejnym kroku wskażemy związek z konkretnymi narzędziami i metodami, które stosowane są przez mediatorów, na tym etapie zapraszając wszystkich zainteresowanych do dzielenia się wiedzą, wspólnej edukacji, szukania nowych dróg i ciągłego podsycania pasji płonącej w miłośnikach mediacji.

Więcej na naszym blogu.

Ogarnij Rozwód

 

To nasza oferta kompleksowego wsparcia dla osób przeżywających rozpad związku małżeńskiego lub związku nieformalnego, partnerskiego. Pomagamy zakończyć związek, zadbać o dobro dzieci, wypracować porozumienie w ważnych kwestiach. Uniknąć długotrwałej procedury sądowej. Powrócić do równowagi.

 

 

 

Ogarnij rozwód to trochę przewrotna nazwa dla naszej oferty kompleksowego wsparcia psychologicznego, prawnego i mediacyjnego dla osób zmagających się z kryzysem rozstania czy też właśnie rozwodu. Zgodnie z przysłowiem „wszystkie ręce na pokład” dla osób przeżywających rozpad związku udostępniamy nasze zasoby i tworzymy indywidualne, dopasowane do konkretnych sytuacji modele działań. Z przeprowadzonych przez nas badań jasno wynika, że osobom w trakcie rozwodu najbardziej brakuje takiego właśnie kompleksowego, działającego na wielu obszarach, dającego rozwiązania, pomagającego, wspierającego w tych trudnych chwilach.

Rozwód, jak wiadomo to nie tylko postępowanie sądowe, nie tylko zakończenie małżeństwa, ale w dużej mierze przebrnięcie przez szalenie trudne emocje, znalezienie rozwiązań dotyczących dzieci i zasad współpracy na przyszłość.

Aby zoptymalizować ten proces, unikając niepotrzebnych kosztów – w sferze psychologicznej i materialnej, proponujemy Państwu szereg, działań:

– Poradnictwo prawne,

– Poradnictwo psychologiczne,

– Mediacje,

– Warsztaty,

 

W ramach tych działań możecie Państwo,

– sprawdzić, czy faktycznie chcecie się rozstać?

– ustalić priorytety,

– otrzymać analizę prawną,

– otrzymać wsparcie psychologa,

– ustalić zasady sprawowania opieki nad dziećmi,

– otrzymać pomoc psychologa dziecięcego,

– otrzymać pomoc pedagoga.

 

Pierwszym krokiem będzie konsultacja, w trakcie której  rozpoznamy potrzeby i zaproponujemy indywidualną ścieżkę radzenia sobie z rozstaniem.  Udzielimy wsparcia w procesie zamknięcia pewnego etapu Waszego życia oraz rozpoczęcia następnego.

Korzyści z tak poprowadzonej drogi rozstania to:

  • unikniecie długotrwałej procedury sądowej,
  • ograniczycie koszty prowadzenia procesu sądowego,
  • dostaniecie czas i przestrzeń na szukanie rozwiązań a nie toczenie wojny,
  • wypracujecie optymalne rozwiązania w sferze prawnej,
  •  Wy jak i Wasze dzieci otrzymacie wsparcie psychologa dzięki czemu …
  • szybciej pokonacie trudności i rozpoczniecie nowy etap w swoim życiu,
  • zminimalizujecie koszty, jakie zawsze ponoszą dzieci przy rozstaniu czy rozwodzie swoich rodziców,
  • zachowacie dobre relacje z byłym partnerem i jego rodziną,
  • lepiej poradzicie sobie z trudnymi emocjami,
  • po Waszym związku nie pozostaną spalone mosty,

Skorzystaj z mediacji w firmie

Prowadzenie własnej niedużej firmy czy zarządzanie w ogromnej korporacji zawsze wymaga zapanowania nad wieloma czynnikami. Jako że spory i konflikty są stałym elementem w funkcjonowaniu każdej organizacji, właściciel czy menedżer w firmie musi podejmować odpowiednie działania, by przygotować się na możliwość wystąpienia konfliktu, w tym mieć świadomość tego, że wcześniej czy później będzie musiał zarządzać konfliktem, posiadając odpowiednie do tego narzędzia. W naszym projekcie „Skorzystaj z mediacji w firmie” chcemy zwrócić uwagę na mediację jako jedną z metod rozwiązywania konfliktów i sporów, szczególnie przydatną w sytuacjach, gdy danej organizacji zależy na ograniczeniu niekorzystnych konsekwencji długotrwałych i kosztownych procedur sądowych.

Mediacja może być zastosowana w każdej firmie, niezależnie od jej rozmiaru czy zasobów – wystarczy by zaistniała wola negocjacji, polubownego załatwienia sprawy, rozwiązania konfliktu w sposób ugodowy. W każdej sprawie, w której przepisy prawa umożliwiają zawarcie ugody, może w grę wchodzić mediacja. Dlatego mediacja w firmie może służyć rozwiązaniu konfliktu między pracownikami, między zespołami pracowników czy między pracownikami i managerami. Poza zastosowaniem w zarządzaniu wewnętrznym, większość problematycznych spraw z kontrahentami może być rozwiązywana na tej drodze, począwszy od rozliczeń finansowych, ustalenia zasad należytego wykonania umowy, zapłaty odszkodowań, uznania reklamacji, poprzez sprawy związane z prawami autorskimi i własności przemysłowej, po sprawy pomiędzy właścicielami, wspólnikami czy akcjonariuszami. Jeśli zajdzie potrzeba zmian w funkcjonowaniu firmy wszelkie spory związane na przykład z podziałem firmy czy jej majątku także można rozwiązać korzystając ze wsparcia mediatora. Oczywiście, można tradycyjnie korzystać z drogi sądowej, lecz wtedy liczyć się należy z długotrwałym postępowaniem, kosztami opłat i prowadzeniem sformalizowanego postępowania dowodowego, zaangażowaniem wielu osób jako świadków, koniecznością ujawniania wielu wewnętrznych informacji, oczekiwaniem na opinie biegłych. Sporadycznie zdarza się, by sprawa kończyła się w jednej instancji, trzeba więc poważnie liczyć się z dodatkowymi kosztami i czasem poświęconym na postępowanie w kolejnej instancji. Trudności związanych z drogą sądową można uniknąć decydując się na postępowanie przed mediatorem, który pomoże w sposób bezstronny, neutralny i sprawny znaleźć rozwiązanie problemu, dzięki czemu energię i środki finansowe można skierować na dalszy rozwój firmy. Warto zwrócić uwagę na fakt, że mediator może posiadać wiedzę fachową związaną z zarządzaniem lub prowadzeniem działalności gospodarczej czy nawet wiedzę merytoryczną w dziedzinie, której spór dotyczy, co oznacza dla stron łatwiejszą komunikację i sprawne wyjaśnienie istoty problemu oraz poszukiwanie satysfakcjonujących rozwiązań, korzystając ze wsparcia mediatora. Jeśli dojdzie do zawarcia ugody przed mediatorem, ugoda może być zatwierdzona przez sąd i uzyska wtedy walor prawny równoznaczny ugodzie zawartej przed sądem lub wyrokowi sądu.

Warto więc rozważyć mediację jako wygodne i sprawdzone narzędzie zarządzania w firmie.

Poradnia Pozasądowego Rozwiązywania Konfliktów

To nasz najstarszy projekt. Jego głównym założeniem jest optymalne połączenie poradnictwa prawnego i psychologicznego z mediacją. Od 10 lat udaje nam się połączyć te trzy obszary wsparcia w jedno optymalne dla danej osoby, czy grupy osób działanie. Doświadczenia z Poradni najlepiej pokazują jak bardzo mediacja jest mieszanką prawa i psychologii i, że nie uda się prowadzić w sposób profesjonalny postępowań mediacyjnych bez połączenia tych dwóch obszarów nauki i praktyki.

Zostań mediatorem

Od szesnastu lat uczymy zawodu mediatora. Przyszłym mediatorom przekazujemy wypracowane przez nas praktyczne umiejętności prowadzenia postępowań mediacyjnych zgodnie ze standardami szkolenia mediatorów i kodeksem etyki mediatora.

Szkolenia dla biznesu

Lata praktyki mediacyjnej wyposażyło nas w wiedzę i umiejętności diagnozowania konkretnej sytuacji konfliktowej i doboru optymalnej drogi rozwiązania. Wiemy też jak zapobiegać konfliktom a jeśli już się pojawią nie doprowadzić do ich eskalacji. To wszystko chcemy przekazywać w ciekawej warsztatowej formie.